วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น ในรัชกาลพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

เรียนใกล้บ้าน คุณพ่อคุณแม่สบายใจ ค่าเทอมไม่แพง มาเรียนกับเรานะคะ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ#เทคโนโลมัลติมีเดีย#เทคโนโลยีสารสนเทศ#วิทยาการคอมพิวเตอร์#คอมพิวเตอร์ศึกษา#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี#เด็กไอที#เด็กวิทย์คอม#เด็กมัลติ#ครูคอม#เด็กเทียบโอน#เรียนราชภัฏ#เด็กราชภัฏ#เรียนที่ไหนดีการรับนักศึกษาในรอบที่ 3 และ 4 ดังนี้ค่ะ1. การรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 – วันที่ 5-10 พ.ค. 64 รับสมัครออนไลน์ผ่างทางหน้าเว็บไซต์- วันที่ 11 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์- วันที่ 12 พ.ค. 64 สัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์- วันที่ 13 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สัมภาษณ์ผ่าน – วันที่ 13-14 พ.ค. 64 นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ชำระเงิน2. การรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 สำหรับสาขาวิชาที่ยังรับนักศึกษาไม่เต็มจำนวน (ร่างกำหนดวันโดยประมาณ )- วันที่ 17-26 พค. 64 รับสมัครออนไลน์ผ่างทางหน้าเว็บไซต์- วันที่ 27 พค. 64 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์- วันที่ 28 พ.ค. 64 สัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์- วันที่ 29 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สัมภาษณ์ผ่าน – วันที่ 29-31 พ.ค. 64 นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ชำระเงิน เปิดเรียน 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

https://www.facebook.com/TRUacademic

https://reg.tru.ac.th/