ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดจำหน่ายเข็มกลัดติดเนคไท

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้ร่วมจัดจำหน่ายเข็มกลัดติดเนคไท ราคา 100 บาท
โดยได้รับความเมตตาอุปถัมภ์โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
เพื่อจำหน่ายเป็นทุนการศึกษา
นักศึกษา ประชาชน ท่านใดสนใจสามารถติดต่อซื้อเข็มกลัดได้ที่ คุณภาธรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
โทร.094-6890116 และ
คุณธนาธรณ์ กอซอ โทร 061-2951218
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *