ประจำปี 2563

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 / 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 02 / 2563 ณ ห้องประชุม 16/203 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความยินดียิ่งครับที่กับท่าน สมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (NCTIM2020)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม“ ครั้งที่ 6 (NCTIM2020). ณ มรภ.มหาสารคาม วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563

กิจกรรมลานวิถีไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

คณะไอทีมาสาธิตการทำขนมนางเล็ด​ การสานปลาตะเพียน​ การทำกระทงใส่ขนมแบบต่างๆ​ แวะมา​ ณวิถีไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33

โครงการไอทีสืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โครงการไอทีสืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ตึก 19 ห้องประชุมชั้น 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 14.00 น. ณ หอประชุม 1

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 01 / 2563 ณ ห้องประชุม 16/203 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ