เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลติดต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่
อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
โทรศัพท์  036-427494

เวลาทำการ
วันจันทร์—ศุกร์: 8:30–17:00 น.
วันเสาร์ & อาทิตย์: 8.30:00–16:00 น.

Facebook : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี